adventistbanat.ro

Meniu

Sabat Compa – Zona SE

12 aprilie 2023

În Sabatul din 8 Aprilie, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Hațeg (de dimineață) și la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Bărăștii Hațegului (după-amiază), a avut loc un Sabat Compa dedicat companionilor din zona de SE a Conferinței Banat – județele HD, CS și TM (districtele Lugoj și Făget). Programul a avut ca titlu „Plăcut în ochii Lui” și, în cadrul acestuia, au fost evidențiate personaje biblice din a căror experiență s-a concluzionat răspunsuri cu privire la ce înseamnă și cum putem fi plăcuți în ochii lui Dumnezeu.

În segmentul de după-amiază, pentru slujire, au fost prezenți pastorii Narcis Ardelean, Directorul Departamentului tineret al Conferinței Banat, Levis Nistor, Director al Programului Companioni din Conferința Banat, Dănuț Obăgeanu, pastorul Districtului Hațeg, Sorin Demian, pastorul Districtului Hunedoara și Lucian Suciu, pastorul Districtului Petroșani. Programele au fost coordonate de Camelia Andra, mentor compa, Zona SE, Conferința Banat.

Suntem recunoscători comunităților gazdă pentru primire și ospitalitate, tinerilor companioni care au dat culoare și frumusețe programului prin intervențiile lor și, înainte de toate, lui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și a făcut posibilă întâlnirea noastră.