Cultul mediocrității

Religia și religiozitatea Dacă citim istoria antică și modernă vom observa că dintotdeauna omul a fost o ființă religioasă (deșii unii au dorit să smulgă această realitate din ființa omului considerând-o o rămășiță primitivă nefolositoare […]

Mai mult