Pașaport pentru cer (II)

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”(Gal 5,22-23) .” Pe prima filă a pașaportului pentru cer găsim scris Dragoste! E prima fațetă a roadei Duhului […]

Mai mult