adventistbanat.ro

Meniu

In memoriam – Jigău Dimitrie (1925-2018)

3 aprilie 2018

S-a născut în data de 11 august 1925, în comuna Socodor, jud. Arad, unde își petrece copilăria şi urmează cursurile şcolii primare.

Între anii 1946-1949 urmează liceul şi apoi Institutul Biblic Braşov-Stupini până la confiscarea clădirii de către regimul comunist, după care se întoarce la Socodor.

În luna iulie a anului 1949 este încorporat la Centrul Militar-Raion Arad pentru efectuarea serviciului militar. În anul următor (septembrie 1950) este transferat la un detașament de muncă și, deoarece refuză executarea programului în ziua de Sabat, este trimis din unitate în unitate, pentru ca, în cele din urmă să fie condamnat la data de 6 octombrie 1952 de Tribunalul Militar Cluj la 5 ani de închisoare. În această perioadă va munci şi la Canalul Dunăre-Marea Neagră. După un an și zece luni de detenție, în august 1954 este grațiat de către acelaşi tribunal în baza legii nr.4/1954 de grațiere şi amnistie, revenind la Socodor.

În anul 1955 reia studiile teologice la Seminarul Teologic Adventist Bucureşti, pe care îl absolvă în 1956.

În data de 8 septembrie 1956 se căsătorește cu Popa Floare, căminul lor urmând a fi binecuvântat de Dumnezeu cu trei copii: Emil, Lorena și Mircea.

La 1 august 1956 este angajat în lucrarea lui Dumnezeu, slujind în Conferința Moldova în mai multe biserici și grupe din zona Bacău, apoi din regiunea Suceava până la hirotonirea sa ca pastor al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la 30 decembrie 1961. De la 1 mai 1969 este transferat în Conferința Sibiu, slujind până la pensionare (1 aprilie 1988) în districtele: Ineu (bisericile Ineu, Cermei, Șomoşcheş, Apateu); Archiş (bisericile Archiş, Beliu, Botfei, Urvişu de Beliu; Micălaca (bisericile Micălaca, Mişca, Pilu, Socodor, Sintea Mare) și Socodor (bisericile: Șepreuș, Socodor, Sintea Mare, Mișca, Pilu). De-a lungul timpului a coordonat lucrările de construcție a bisericilor din Dorohoi, Ineu, Archiş și Șepreuș.

Deși era pensionat, pastorul Dimitrie Jigău, ca un ostaș neobosit al lui Hristos, răspunde cu bucurie solicitărilor primite din partea Conferinței Banat de a sluji în diferitele biserici unde era trimis.

Neobosit, neînfricat, plin de zel, având simțul misiunii împlinite, la cei aproape 93 de ani, fratele Jigău Dimitrie și-a împlinit alergarea așteptând, acum, Marea Întâlnire cu Cel despre care a predicat cu atâta dăruire. Chemat de tânăr de Dumnezeu la slujire, a luptat plin de curaj în bătăliile Domnului, având inima, sufletul și viața împletite cu lucrarea lui Dumnezeu, fiind părtaș al mântuirii celei mari obținute pentru noi de Mântuitorul, care a fost purtătorul păcatului, care ne iartă păcatele și prin care, făgăduința vieții veșnice este o certitudine, pentru toți cei care așteaptă cu dor revenirea Sa în glorie.

Etichete: , , , , ,