adventistbanat.ro

Meniu

  Pașaport pentru cer (VIII)

16 martie 2016

 

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Gal 5,22-23)

Pe-a șaptea filă a pașaportului pentru cer găsim scris Credincioșie! E-a șaptea  fațetă a roadei Duhului Sfânt, e-a șaptea minune înfăptuită în omul cel nou. Fără credincioșie, Roada Duhului e incompletă! Înainte de a ne ruga  și a cere înfăptuirea acestei minuni în noi ar fi numai normal să aflăm ce este Credincioșia. Mulți dintre  noi ne gândim la credință, dar textul biblic nu vorbește de credință ci de credincioșie. Nu e tot una? Să fie vreo diferență între cei doi termeni? Se pare că da!

Credinţa  se naște și se dezvoltă din întâlnirea cu Cuvântul. În Romani 10,17 stă scris Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Apoi credința este descrisă în Evrei 11 ca “o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Dar nu uitați că și demonii cred și se-nfioară!

Credincioșia pare a fi totuși altceva, e din aceeași rădăcină dar poartă alte ”culori”. În Dicționarul Explicativ al limbii române, e prezentată ca fiind credință, devotament, fidelitate, loialitate, cinste. Pentru Dumnezeu, credincioșia este o parte din El, este o trăsătură a Caracterului Său. “Şi Credincioșia Ta este atât de mare!” striga printre lacrimi proorocul Ieremia. In Evrei 11, ni se dă ca exemplu  Sara, care “a crezut în Credincioșia Celui care îi făcuse o promisiune”. Iar Osea 2:20 prezintă una dintre cele mai sublime legãturi dintre Dumnezeu şi noi, poporul Lui: “te voi logodi cu Mine prin Credincioșie”. Așadar, dinspre Dumnezeu de bucurăm de devotament, loialitate, fidelitate, cinste! Într-un cuvânt, Credincioșie!

Nici pentru  noi, Credincioșia, ca fațetă a roadei unei vieți trăite în Duhul, nu poate fi altceva! Când ne uităm la înaintașii noștri aflăm că ” Gaiu a lucrat cu credincioșie în tot ceea ce fãcea pentru fraţi” ( 3 Ioan 1:5). Era devotat lui Dumnezeu, Adevărului și Bisericii. Era loial cauzei și-n gândurile, cuvintele și faptele sale totul era înveșmântat în cinste. Ap. Pavel sfătuiește pe Tit să îndemne la “desăvârșită Credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu” (Tit 2:10). Deși mileniile au trecut peste omenire și biserică, Dumnezeu își găsește și azi plăcerea în martori ai săi devotați Cerului, Adevărului și Bisericii sale. Cu cât lumea se afundă mai tare în întunericul rușinii, infidelității și necinstei, cu atât mai mult trebuie să lumineze loialitatea, fidelitatea și cinstea urmașilor lui Hristos.

În biserica ta, un vizitator, poate descoperi minunea numită Credincioșie? Pe pașaportul tău pentru cer, ce scrie pe-a șaptea filă? Dacă descoperi că-i o filă goală, sau marcată de neseriozitate, rușine, necinste  sau infidelitate,  grăbește-te de șterge tot, cât încă nu-i târziu, și lasă Duhul Sfânt să scrie Credincioșie! Și nu uita cuvântul care spune ca ”Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. (Ps. 25:10)

Fie ca viața noastră în luna aceasta și-n noul an  să fie o reflectare a Credincioșiei Domnului nostru, și să fie o dovadă a relației noastre cu El și a maturității în Duhul.

Mihai Maur, președintele Conferinței Banat

 

Etichete: ,