adventistbanat.ro

Meniu

Pașaport pentru cer (IV)

20 aprilie 2015

„Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”(Gal 5,22-23)

Pe a treia filă a pașaportului pentru cer găsim scris Pace! E a treia  fațetă a roadei Duhului Sfânt, e a treia minune înfăptuită în omul cel nou: pace cu Dumnezeu și pace cu aproapele.

Să ai pace cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât să te simţi bine în prezenţa Sa. Înseamnă că noi, care „odinioară [eram] străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele [noastre] rele” (Col. 1,21), am fost împăcaţi şi readuşi în părtăşie cu Dumnezeu. Odinioară eram în război cu Dumnezeu, dar, prin moartea Sa pe cruce, Isus a făcut posibil ca ostilităţile să înceteze şi noi să devenim prietenii lui Dumnezeu, şi nu duşmanii Săi. Pacea și prietenia cu Dumnezeu vor produce inevitabil o stare de pace și prietenie îndreptată spre aproapele. Și deși ne naștem într-o lume colorată în nuanțe de conflict și luptă, prin minunea împăcării cu Cerul suntem chemați să răspândim pacea lui Isus peste suflete și planetă.

Eleanor Roosevelt a afirmat într-o ocazie, la postul de radio Vocea Americii: „Nu este suficient să vorbeşti despre pace; trebuie să şi crezi în ea. Şi nu este suficient să crezi în ea; trebuie să faci şi eforturi pentru a o obţine”. Pacea pe care Hristos o cultivă în noi ca o binecuvântare pentru lume,  cere efort, stăruinţă şi o permanentă cercetare de sine.
O  serie de factori  stau ca inamici ai atmosferei de pace. Iată doar câțiva dintre ei:

  1. Încetarea consacrării – duce rapid și inevitabil la război cu Dumnezeu și cu semenul. Și din Geneza la Apocalipsa, fiecare filă de Scripură ne stă ca mărturie.
  2. Invidia. Prov 14:30 spune ”O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor.” – Invidia, indiferent cum este motivată, sau împotriva cui e îndreptată, strică pacea cu alţii. Mai întâi, o strică în inima celui invidios, apoi invidia iese la suprafaţă prin atitudini, fapte şi cuvinte, şi aşa se strică și pacea celui invidiat.
  3. Bârfa, vorbirea uşoară, neatentă, etc. Adăugaţi și alte lucruri negative, asemănătoare acestora, și veți constata cât de repede se strică pacea cu alţii. Nu degeaba ne sfătuiește Cuvântul :”Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră.”(Rom 14,19)
  4. Individualismul. În Ioan 17, Mântuitorul s-a rugat pentru unitatea bisericii, o unitate imposibil de realizat în absența păcii. Pavel de asemenea sublinia relația pace-unitate: ”Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători”.( Col 3,15)  Orice atitudine împotriva unităţii a doi sau mai mulţi, va duce la ruperea păcii.
  5. Lipsa făcătorilor de pace. Apostolul Iacov ne învață: ”Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.”– A face pace este adesea o slujbă ingrată: rişti să fii rănit de ambele părţi între care intermediezi! Dar cine a spus că a face pace este uşor! Și totuși, Dumnezeu caută oameni dispuși la sacrificiu!

În biserica ta, un vizitator, poate descoperi minunea numită pace? Pe pașaportul tău pentru cer, ce scrie pe-a doua filă? Dacă descoperi că-i o filă goală, sau îmbibată cu ură, răutate sau  dorință de răzbunare, grăbește-te de șterge tot, cât încă nu-i târziu, și lasă Duhul Sfânt să scrie PACE!  Și nu uita ce-a spus Isus:” Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5,9)

 

Mihai Maur, președintele Conferinței Banat

 

 

 

Etichete: ,