adventistbanat.ro

Meniu

Misiune pentru VIP-uri si autorități

19 iulie 2012

Trimiterea lui Iisus „duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile…” (Matei 28:19), discuția de pe Muntele Măslinilor cu Nicodim, un membru al consiliului național iudaic, afirmația lui Petru: ”Domnul… doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9), ne transmit ideea că preocuparea lui Dumnezeu se focalizează asupra TUTUROR, chiar și a persoanelor din înalta societate, a elitelor, a celor cu diferite responsabilități sociale.

De ce avem rețineri când trebuie să abordăm această categorie de oameni? De ce este ea neglijată? Poate din cauza multelor noastre prejudecăți, a experiențelor anterioare avute cu persoane din această categorie sau a nepregătirii de a face față unor discuții pe măsură, jena care ne reține sau faptul că acestea trăiesc într-o ”altă lume” în care ne este greu să pătrundem, o lume care ni se pare chiar imposibil s-o aducem în atingere cu lumea lui Dumnezeu! Vedem astăzi, totuși, o preocupare destul de mare a acestor oameni pentru ezoteric, supranatural, ceea ce denotă un gol lăuntric care se vrea umplut cu ceva!

Mântuitorul Și-a dat viața pentru TOȚI, El s-a preocupat de TOȚI oamenii. Nimeni nu trebuie neglijat, cu atât mai mult cei care prin statutul și responsabilitatea lor au o poziție de influență în societate. Ei au aceeași inimă care se poate deschide Duhului Sfânt.

Să ne amintim câteva exemple biblice: Avraam în Gherar și experiența împăratului Abimelec; Iosif și misiunea lui în Egipt; Moise pe traiectoria vieții lui tumultoase; Neemia la curtea împătatului Artaxerxe; Mardoheu și Estera, într-o perioadă de maximă tensiune; Daniel, a cărui viață este trăită aproape în întregime printre elite; fetița evreică din casa comandantului Naaman – un exemplu strălucit de misionarism; Filip și ministrul de finanțe din Etiopia; Petru – condus de Providență la Corneliu; Pavel care vorbește magistral VIP-urilor din Areopagul Atenei sau discuțiile cu Crisp – conducătorul sinagogii din Corint, Felix, Festus, Agripa, și Iisus care nu neglijază în lucrarea Sa această categorie de oameni: Iair – conducatorul sinagogii, sutașul roman din Capernaum, Zacheu din Ierihon, tânărul bogat, Nicodim etc.

Inspirația divină în legătura cu acest subiect ne sfătuiește destul de clar. Voi sublinia prin citatele care vor fi prezentate câteva idei:

 

Persoane potrivite, viziune spirituală, pregătire și fonduri speciale pentru acest domeniu:

“Unii sunt în mod deosebit potriviţi să lucreze pentru cei din clasele sociale superioare. Aceştia ar trebui să caute înţelepciune de la Dumnezeu, pentru a şti cum să ajungă la inima acestor persoane, nu doar să facă în mod întâmplător cunoştinţă cu ele, ci, printr-un efort personal şi o credinţă vie, să trezească în aceştia nevoile sufletului, să-i călăuzească în cunoaşterea adevărului, aşa cum este el în Iisus”. (M.H. 214)

“Efortul care ar fi trebuit să fie depus pentru a ajunge la cei din înalta societate nu a fost făcut… Totuşi, pentru a face lucrul acesta, toţi lucrătorii trebuie să se ridice la un nivel înalt de pregătire intelectuală. Ei nu pot să îndeplinească lucrarea aceasta dacă se coboară la un nivel obişnuit, considerând că nu contează cum lucrează sau ce spun, pentru că lucrează pentru cei din clasele sărace şi needucate. Ei trebuie să aibă o minte ascuţită şi să fie înarmaţi şi pregătiţi să prezinte adevărul într-o modalitate inteligentă, adresându-li-se celor din înalta societate. Mintea lor trebuie sa se înalţe mai sus şi să dovedească a avea o putere şi o claritate mai mare… Aşa cum v-am spus, un motiv pentru care nu s-au făcut până acum eforturile de a lucra pentru cei din înalta societate este lipsa curajului şi a credinţei adevărate în Dumnezeu”. (Manuscrisul 14, 1887 / Evanghelism 440)

”Trebuie sa se constituie un fond pentru educarea bărbaţilor şi femeilor care să lucreze pentru cei din înalta societate, precum şi în alte ţări. Am vorbit prea mult despre nevoia de a ne coborî la nivelul celor de jos. Dumnezeu caută oameni talentaţi, care să poată cântări argumentele, oameni care să sape după adevăr ca după o comoară ascunsă. Aceşti oameni vor fi în stare să ajungă nu numai la oamenii obişnuiţi, ci şi la cei dintr-o stare socială mai bună. Astfel de oameni vor fi totdeauna cercetători ai Bibliei, totdeauna vii, conştienţi de sfinţenia responsabilităţilor ce stau asupra lor. Ei vor dovedi din plin acest fapt în lucrarea lor”. (Mărturii pentru comunitate vol.5/ 578)

 

Metode adaptate:

“Experienţa apostolului Pavel la întâlnirea sa cu filosofii din Atena este o lecţie pentru noi. Prezentând Evanghelia înaintea adunării din Areopag, Pavel a întâmpinat logica pe tărâmul logicii, ştiinţa cu ştiinţă, filozofia cu filozofie. Cei mai înţelepţi ascultători ai săi au fost uimiţi şi reduşi la tăcere. Cuvintele sale nu admiteau replică. Dar efortul acesta a adus puţine roade. Puţini au fost convinşi să accepte Evanghelia. Din acel moment, Pavel a adoptat o manieră diferită de lucru. El a evitat argumentele sofisticate şi dezbateri ale teoriilor şi i-a îndreptat pe oameni cu simplitate, către Hristos ca Mântuitor al păcătoşilor. (MH 214, 215)

Aceia care lucrează în oraşele mari trebuie să ajungă, dacă este cu putinţă, la oamenii din înalta societate şi chiar la aceia care se află în conducere”. (Scrisoarea 132, 1901)

 

Personalul medical și pastorii – lucrare coroborată:

“Misionarii medicali care lucrează în domeniul evanghelizării îndeplinesc o lucrare la fel de înaltă ca lucrarea îndeplinită de pastori. Acest fel de lucrare medicală, asociată cu lucrarea pastorală, nu trebuie să fie restrânsă doar la cei din clasele sociale mai sărace. Cei din înalta societate au fost ocoliţi într-o modalitate inexplicabilă. Pe căile înalte ale vieţii se vor găsi mulţi care vor răspunde la adevăr, pentru că adevărul poartă amprenta caracterului nobil al Evangheliei”.

(Manuscrisul 79, 1900 / Evanghelizare 433)

“Aceste instituţii ( sanatoriile și instituțiile noastre de sănătate) trebuie să fie monumentele lui Dumnezeu în care puterea Sa vindecătoare poate ajunge la toate clasele de sus sau de jos, bogaţi sau săraci”. (Sfaturi pentru sănătate 203)

 

Strategie bine alcătuită:

“Gândiţi-vă la măreţia lucrării. Planurile voastre înguste şi ideile voastre limitate nu trebuie să fie implicate în metodele de lucru… Dacă este posibil, mergeţi mai întâi la cei din înalta societate… Faceţi planuri de a ajunge la clasele cele mai înalte, dar nu evitaţi să lucraţi pentru cei din clasele mai umile” (Scrisoarea 14, 1887)

”S-au făcut greşeli pentru că nu s-a căutat să se ajungă cu adevărul la slujitorii altarelor şi la cei din înalta societate. Oamenii care nu au credinţa noastră au fost deja prea mult ocoliţi. Chiar dacă nu trebuie să ne asociem cu ei, pentru a nu fi modelaţi de ei, totuşi, pretutindeni sunt oameni sinceri pentru care trebuie să lucrăm cu multă atenţie, în mod înţelept şi inteligent, plini de iubire pentru sufletele lor”. (Mărturii pentru comunitate vol.5/577)

 

Lucrarea perseverentă poate aduce influență nebănuită:

“Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-şi epuizeze timpul şi energia lucrând pentru aceia care s-au dedicat pe parcursul întregii vieţi slujirii lui Satana, până când întreaga lor făptură a ajuns să fie degradată. Când cei marginalizaţi vor veni la Hristos, să nu-i respingem. Totuşi Dumnezeu îi cheamă pe lucrători să ajungă la aceia din înalta societate care, dacă vor fi convertiţi, vor putea, la rândul lor, să lucreze pentru cei din clasa lor socială. El doreşte să vadă că talentul şi influenţa sunt convertite şi angajate în lucrarea Sa. Domnul lucrează asupra unor bărbaţi şi femei care au talente şi influenţă, conducându-i să se alăture celor ce vestesc ultima solie a harului pentru lume”.

(Manuscrisul 6, 1903 / Evanghelizare 438)

Etichete: , , ,