adventistbanat.ro

Meniu

În slujba sănătății

12 februarie 2013

Familia Fara Felician şi Maria are o istorie care se împleteşte parcă organic cu cea a meleagurilor mioritice cărășene. În anul 1981, fr. Felician este cucerit de frumusețea adevărului advent, intrând prin botez în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, pentru ca 5 ani mai târziu și sora Maria să-i calce pe urme venind dintr-o familie ortodoxă. Planul lui Dumnezeu se desfăşura tot mai clar focalizându-se pe anul 1996, an în care fr. Felician este chemat să slujească ca prezbiter în biserica din Oravița, pentru ca din 2002 și până în prezent slujirea să capete o nouă dimensiune, cea medicală, în calitate de director general al Spitalului din Oravița.

Din 2001 timp de 4 ani, a activat împreună cu soția, ca responsabili ai Departamentului de Sănătate al Conferinței Banat, perioadă în care sub călăuzirea divină, au organizat Expo-Sănătate de câte 7 zile în orașele Timișoara, Arad și Oradea, mini-expoziții de sănătate de 3 zile (în week-end) în mai multe localități (Oravița, Caransebeș, Deta, Gătaia, Darova, Sânmartinu Sârbesc, Lugoj – trei ediții, ș.a), seminarii de sănătate, împletite cu Evanghelia sănătății (Oravița, Caransebeș, Oțelu Roșu, Grădinari, Naidăș, Zlatița, Pojejena, Vărădia, Cărbunari, Timișoara, Darova, Arad, Cuvin, Macea, Șepreuș, Socodor,  Apateu, Deva, Sălaşu de Jos,ș.a.).

Din anul 2007 funcționează în Oravița Clubul de Sănătate, iar din 2012, grupul-țintă îl constituie elevii, tinerii Liceului Teoretic G-ral Dragalina din oraș, clubul bucurându-se de o largă participare. Însă cea mai mare provocare din slujirea medicală a familiei Fara nu o constituie expozițiile de sănătate, seminariile medicale, biblioteca din spital, serviciile de la capela spitalului, sau pastilele de sănătate de la evanghelizările publice, ci ideea unui centru de sănătate, idee născută încă din anii studenției!

Astfel în direcția acestui proiect, încă din anul 2007, cei doi înființează Asociația FaraMed. Visul devine tot mai mult o realitate, când Primăria Oravița concesionează asociației FaraMed pentru construcția Centrului de Sănătate două terenuri învecinate de 8339 mp, respectiv 4162 mp, la poalele Munţilor Aninei, într-un decor de excepţie! Ştiind viziunea lui Ellen White că ”Sanatoriile trebuie înființate în toată lumea…” (Medical Ministry, p.26), în toamna anului 2011 s-a organizat şantierul, realizându-se lucrări de excavaţie pentru terasamentul construcţiei, şi drumul de acces de la şosea.

Clădirea va avea o suprafaţă utilă de 1953 mp, suficientă pentru sălile de tratamente, conferinţe, cabinete, bazin de proceduri, saună, parafină, spălătorie, magazie, vestiare, sală de protocol, capelă, cameră de gardă, laborator, cabinet medical, sală de fitness, masaj, sală de mese, sau bucătărie, precum şi pentru cele 42 de locuri de cazare… Toate costurile de până acum, de aproximativ 10000 euro cu mici excepţii, au fost suportate de familia Fara, dar acesta este doar începutul unui drum mai lung pe care trebuie să-l parcurgem împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu, frăţietatea din Banat şi nu numai, pentru edificare unui asemenea obiectiv şi pe teritoriul Conferinţei noastre.

Etichete: , ,